utolsó frissítés: 2014. május. 5.

Önálló kiadvány, szakkönyv

Tanulmány, szakcikk

 • > Szegénységtörténetek és emotív nyilvánosság. In Újratöltve. A mindennapi élet mint téma és mint keret. Szerk. Maksa Gyula, Szijártó Zsolt. Gondolat, Budapest-Pécs, 2014, 282–291.
 • > A fejedelmi reprezentáció mint politikai nyelv Pataki Füsüs János királytükrében. Irodalomtörténeti Közlemények CXVII, 2013/1. 69—81.
 • > The Fortunes of Basilikon Doron. In Janet Coleman, Paschalis Kitromilides, eds., In the Footsteps of Herodotus: towards European Political Thought. Biblioteca Pensiero Politico 33. L.S. Olschki, Firenze, 2012. 77—92.
 • > Pillantás a hídról. In Botházi Mária, Gy?rffy Gábor, szerk., Tükörjáték. Kolozsvár: Medea—M?vel?dés, 2010. 57—65.
 • > Tények es toposzok a törtenetírás narrativista elméleteiben. In Gagyi József, szerk., Emlékezet és kommunikáció. Narratívák az egyéni,a társas és a közösségi identitás teremtésében. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2007. 57—66.
 • > The Beginnings of the Hungarian Translation Culture and its Implications on the Public Sphere. Studia Universitatis Babe?-Bolyai. Studia Ephemerides, 2006/2. 3—14.
 • > Geografie simbolică în discursul jurnalistic contemporan. In Ilie Rad, coord.: Schimbări în Europa, schimbări în mass-media, Limes, Cluj—Napoca, 2004. 300—308.
 • > Tizenhetedik századi magyar peregrinus diákok Európa-képe. Könyvesház 12, 2003/1—2. 38—41.
 • > A szubjektum mint stratéga. Szubjektum és szubjektiváció A szexualitás történetében. LKKT, 2002/1. 30—34. Kötetben: T. Szabó Levente, szerk., Nyelvek,szövegek,identitások. Kriterion, Kolozsvár, 2003. 357—366.
 • > Önéletírás, tények, toposzok. In Armean Otília, Odorics Ferenc, szerk., Határon. Kolozsvár—Szeged, 2002. 235—244.
 • > Metamorphosis Transylvaniae. Könyvesház, 2001/2.
 • > Szó és te(s)t. Egy lócsiszár virágvasárnapja — három olvasat. LKKT, 2000/1. 2—6.

Recenzió

 • > Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War: An Unknown Translation by Thomas Hobbes. (Noel Malcolm: Reason of State, Propaganda, and the Thirty Years' War). European Review Of HistoryRevue Européenne D’Histoire 15 (5), 2008. 554—556.
 • > Tényfékezés. (Garaczi László: Mintha élnél.) LKKT, 2000/2. 8.
 • > Befűteni a teret. (Térey János: Térerő). Korunk, 1999/11. 122—124.
 • > Könyvajánló. Michel Foucault: Hogyan beszélik el a gyilkosságokat? Látó, 1999/7. 62—63.

Szerkesztés

 • > Cultures of Communication. Thematic Issue of European Review Of HistoryRevue Européenne D’Histoire 16 (1), 2009, edited by Richard McMahon, Eugen Stancu and Hanna Orsolya Vincze

Fordítás

 • > Kari Palonen: Küzdelem az idővel. A cselekvő politika fogalomtörténete (The Struggle with Time. A Conceptual History of Politics as an Activity.) Budapest, L’Harmattan, 2009.
 • > Michael Sprinker: M?vészet és ideológia: Althusser és deMan. In Füzi Izabella (ed.): Retorikai füzetek II Paul de Man retorikája. Budapest, Gondolat Kiadó — Szeged, Pompeji Kiadó, 2004. 117—138.